Zajištujeme komplexní služby v oblasti elektro při výstavbě i rekonstrukcích průmyslových areálů, kotelen, obchodních, sportovních, zábavních center i rodinných domů.

Měření a regulace

Měření a regulace je v dnešní době oborem, při jehož efektivním využití můžeme docílit značných úspor energií, zvýšení kvality technologických procesů, komfortu vytápění atd. Řešíme komplexně technologie budov, počínaje kotelnou, výměníkovou stanicí, regulací jednotlivých úseků klimatizací, až po centrální řízení strojoven vzduchotechniky, strojovny chlazení, kotelny ad. nadřazeným systémem. Provádíme instalaci zařízení pro měření teplot a množství obilí v zásobnících a mnoho dalších zařízení, jejichž pestrou škálu obor MaR nabízí. Ve spolupráci s partnerskou firmou zajišťujeme kompletní dodávky MaR, vzduchotechniky a technologie, včetně projektové dokumentace, HW, SW.

Dle požadavků našeho zákazníka můžeme dodat jednotlivé komponenty i řídící systémy od tuzemských i zahraničních firem např: AMIT, SENZIT, SIEMENS, OMRON, HONEYWELL, ADVANTECH, DANFOS, ZPA a dalších.

Měření a regulace
ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
 • čistírny odpadních vod
 • chemický průmysl
 • potravinářský průmysl
SERVIS MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKY
 • regulátory, zapisovače, ukazatele
 • snímače, průtokoměry
 • elektroventily, klapky
MĚŘENÍ A REGULACE
 • kotelen
 • výměníkových stanic
 • vzduchotechnických zařízení
 • klimatizačních jednotek
MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN
 • tlaku
 • teploty
 • průtoku
 • množství tepla
 • hladiny kapalin i sypkých materiálů
Elektronická požární signalizace (EPS)

EPS je nedílnou součástí ochrany budov, nebo průmyslových areálů. Díky možnostem moderní EPS lze ve velmi krátkém časovém úseku lokalizovat případný požár a tím efektivně zasáhnout proti jeho rozšíření a způsobení rozsáhlejších škod na majetku, popřípadě i zachránit zdraví nebo lidský život.

V současnosti navrhované systémy jsou postaveny na modulárních analogových nebo digitálních ústřednách. Výběr ústředny je závislý na typu stavby, její struktuře a velikosti. Pro ochranu kancelářských prostor jsou jiné systémy, než pro zabezpečení výrobních hal, nebo skladů. V administrativní budově je výhodné použít systémy s univerzální adresovatelnou paticí, kde lze instalovat detekční čidlo podle okamžitého využití chráněného prostoru (tepelné, optické, kouřové atd.).

Dnes používané systémy EPS jsou ve většině případů vybaveny autodiagnostickou službou, která ve spojení s moderními čidly omezuje takřka na minimum možnost vyhlášení planého poplachu, sama nahlásí potřebu vyčištění čidla, nebo jeho výměnu. Některé systémy mají zálohovány řídící obvody ústředny, takže v případě nutnosti zůstavají důležité funkce ústředny zachovány, například ovládání protipožárních dveří, ovládání požárních klapek vzduchotechniky, spuštění zařízení pro odsávání kouře z únikových cest a podobně. Samozřejmostí je předání hlášení na operační pult záchranného sboru.

Na přání zákazníka lze dodat elektronickou požární signalizaci od tuzemských i zahraničních výrobců. (Lites, Cerberus, Schrack atd.)

EPS
Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

EZS patří v dnešní době ke standartní výbavě veškerých průmyslových a obchodních areálů, skladů, nebo kancelářských budov. Možnost vstupu neoprávněných osob, či vloupání je sníženo na minimum při použití moderních technologií EZS. Nezanedbatelný není ani fakt, že většina pojišťoven vyžaduje pro plnění pojistných událostí zabezpečení areálu elektronickou signalizací.

Projekt EZS vychází z charakteru stavby, její rozlohy a dalších aspektů. Podle toho se navrhuje počet okruhů a následně i typ ústředny. Ústředny jsou adresovatelné s možností rozšíření o další okruhy. Objekty mohou být zabezpečeny několika druhy standartně používaných čidel. Patří k nim např. magnetické kontakty do dveří a oken, infrazávory, tříštivé detektory a další. V rámci ochrany samotných místností jsou používána prostorová čidla, jako například infradetektory PIR, mikrovlnné, ultrazvukové nebo kombinované detektory pohybu, které lze v případě potřeby kombinovat s dalšími prvky zvyšujícími úroveň zabezpečení, jako například manuální tísňové hlásiče, kódové zámky, kamerové systémy atd. Na přání odběratele je možno předat hlášení alarmového stavu na libovolné telefoní číslo, případně zajistit přenos signálu EZS na pult centrální ochrany.

V současnosti je na trhu celá řada výrobců kvalitních systémů EZS, např. ESSER, Aritech, Galaxy a další. Podle požadavků zákazníka jsme schopni zajistit veškeré služby, počínaje projektem, dodávkou techniky, přes montáž, až po záruční i pozáruční servis.

EZS
Silnoproudé rozvody

Provádíme veškerou stavební elektroinstalaci (zásuvkové a světelné rozvody), včetně rozvodů pro technologická zařízení. Součástí těchto rozvodů můžou být i zdroje UPS, jež jsou nutné k zajištění funkčnosti určitých obvodů na přechodnou dobu (EZS, datové sítě) při výpadku elektrické energie. Tyto silnoproudé rozvody provádíme včetně nn přípojek a venkovního osvětlení. Zajistíme technickou dokumentaci, realizaci včetně výchozí revize, záručního a pozáručního servisu.

Silnoproudé rozvody
Telekomunikační technika

V oblasti telekomunikační techniky zajistíme instalaci moderních, ať už analogových nebo digitálních telefonních ústředen světových výrobců, jejichž zařízení jsou homologována a tím mohou být použita v telefoním systému v České republice. Jedná se o firmy: ALCATEL, SIEMENS, CANON, PANASONIC.

Veškeré služby v oblasti telekomunikační techniky nabízíme v rozsahu :

 • poradenská činnost
 • zpracování projektové dokumentace
 • montáž slaboproudých rozvodů
 • dodávka a instalace telefonních ústředen, telefonních přístrojů, záznamníků a faxů včetně uvedení do provozu
 • záruční a pozáruční servis
Telekomunikace
Strukturované kabeláže

V dnešní době se stávají strukturované kabelážní systémy nejvhodnějším prostředkem pro přenos slaboproudých signálů v rámci budovy, nebo areálu budov. Strukturovaná kabeláž je vhodná jak pro instalace několika přípojných míst, tak i pro připojení řádově stovek i více jednotek. Po jednom typu kabelu lze, kromě přenosu dat, uskutečnit přenos informací od veškerých slaboproudých systémů (MaR, EPS, EZS, CCTV atd.).

K vlastnímu rozvodu počítačových sítí se používá 4-párový kabel UTP (nestíněný kroucený pár), nebo FTP (stíněný kroucený pár). Maximální přenosová rychlost : CAT - 200 MHz, CAT5 - 100 MHz, CAT4 - 20 MHz. Strukturovaná kabeláž je ve většině případů postavena na topologii hvězda, popřípadě několik propojených hvězd. To znamená, že v rámci kabelážního systému existuje centrální místo, ve kterém se pomocí přepojovacího panelu a propojovacích kabelů konfiguruje distribuce jednotlivých druhů slaboproudého signálu na patřičná přípojná místa, případně do podružných přepojovacích polí. Výhodou tohoto zapojení je, že při výpadku jednoho segmentu je vyřazena jen ta jedna stanice, která je na něm připojena.

Strukturovaná kabeláž
Přístupové a monitorovací systémy

Přístupový systém nám vytváří přehled o pohybu osob v jednotlivých objektech nebo v jednotlivých sektorech příslušných objektů. Veškeré přístupové cesty objektů jsou vybaveny snímači přístupových karet. Pro přístup do příslušných prostorů je třeba mít přístupovou kartu, která má do daného prostoru přístup umožněn. Systém je možno využít pro evidenci docházky, stravování, mzdovou agendu atd. Ve spojení s EZS a EPS lze využívat informace o přítomnosti a pohybu osob v ohrožených prostorech, a tím zabránit zablokování případných možných únikových cest (protipožární dveře apod.).

Kamerové systémy jsou v dnešní době často využívány jako součást ochrany budov spolu s klasickým EZS. Například, vedle klasického použití kamerových systémů v obchodních centrech, lze videotechniku využít v oblasti venkovní ochrany, kdy hlídací služba může pomocí automaticky zapnuté kamery a osvětlení monitorovat konkrétní prostor bez rizika ohrožení osob. Dále se kamerových systémů hojně využívá pro sledování a řízení různých technologických procesů. Komponenty CCTV je možno použít jak ve vnitřních, tak i ve vnějších prostorách. Pro venkovní použití je třeba kameru mít ve vyhřívaném krytu. Kamera může být vybavena dálkově ovládanou polohovací hlavou, transfokátorem atd. Na monitorovacím pracovišti je možno sledovat obraz na jednotlivých monitorech, nebo cyklicky přepínat obraz z jednotlivých kamer na jeden monitor. Pomocí modemu lze obraz přenést i na vzdálená pracoviště. Pro zpětnou kontrolu hlídaných prostorů je možno pořizovat videozáznam v délce až 960 hodin. Celý systém je možné zálohovat pro případ výpadku napájení.

Monitorovací systémy
Máte zájem o naše služby?
Kontaktuje nás!